"Welkom "

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag? Klik dan op één van de buttons en lees alle informatie.

Algemene informatie

Het leven van alledag brengt allerlei problemen met zich mee. Vaak bent u zelf in staat deze problemen op te lossen, eventueel met behulp van familie of vrienden. Soms is het nodig een deskundige te raadplegen zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Bij het Maatschappelijk Werk kunt u terecht met allerlei vragen en problemen. Het kan hierbij gaan om advies, informatie, bemiddeling of begeleiding. Soms kan dit in een éénmalig gesprek, maar vaak zijn er meer gesprekken nodig.

Ouders & Kinderen

Schoolgericht maatschappelijk werk (SGMW)
 
Het SGMW richt zich op de relatie kind-ouders-school. Het doel van het schoolgericht maatschappelijk werk is om het kind zo vroeg mogelijk hulp te bieden en is via de school makkelijk te benaderen. De schoolgericht maatschappelijk werker kan helpen door in een gesprek met ouders of school te bekijken waar de problemen liggen en welke stappen mogelijk gezet kunnen worden om tot een oplossing te komen.
Ouders en/of school kunnen bijvoorbeeld signaleren dat:
  • Het kind moeilijk voor zichzelf opkomen
  • Het kind moeite heeft om vriendjes te maken
  • Het kind zich op school niet goed kan concentreren door problemen in de thuissituatie.

Het SGMW is er voor basisschoolleerlingen en ouders, in die scholen waarmee het SGMW samenwerkt. Het contact tussen het SGMW en de ouders verloopt altijd via school. Wanneer u denkt dat het SGMW u kan helpen, neem dan gerust contact op met de leerkracht en/of intern begeleider van de basisschool. Vervolgens kan dan na overleg tussen u en leerkracht de SGMW-er worden ingeschakeld.

 

Verlies & Verwerking

Wat ons dierbaar is draagt bij aan ons geluk maar wanneer we dat verliezen kan dat een grote impact hebben. Boosheid, verdriet, eenzaamheid en schuldgevoel zijn emoties die dit bij ons op kunnen roepen.

Soms lijkt onze situatie dan uitzichtloos en weten we niet hoe het verder moet. Het maatschappelijk werk kan u dan ondersteuning bieden.

De hulpverlening kan gericht zijn op het verwerken van het overlijden van een naaste of het omgaan met moeilijke gebeurtenissen uit het verleden of heden.