Algemene informatie

Het leven van alledag brengt allerlei problemen met zich mee. Vaak bent u zelf in staat deze problemen op te lossen, eventueel met behulp van familie of vrienden. Soms is het nodig een deskundige te raadplegen zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Bij het Maatschappelijk Werk kunt u terecht met allerlei vragen en problemen. Het kan hierbij gaan om advies, informatie, bemiddeling of begeleiding. Soms kan dit in een éénmalig gesprek, maar vaak zijn er meer gesprekken nodig.

Het Maatschappelijk Werk is een algemene basisvoorziening waar iedereen gebruik van kan maken. Aan de hulpverlening zijn geen kosten verbonden. Onze organisatie wordt gefinancierd door de gemeenten in ons werkgebied.

 

Iedereen kan zonder voorwaarden vooraf bij het Maatschappelijk Werk terecht. Je kunt zich zelf melden bij het Maatschappelijk Werk maar je kunt ook worden verwezen door bijvoorbeeld je huisarts.

Je kunt rekenen op vertrouwelijke hulp van beroepskrachten die zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Wij gaan samen met je na hoe je het beste geholpen kunt worden. Als dat nodig is bemiddelen of verwijzen zij je naar de juiste instantie.

 

Indien nodig neemt het Maatschappelijk Werk contact op met andere instanties. Dit gebeurt echter alleen met je uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming.

 

De gesprekken vinden meestal plaats op het kantoor van onze organisatie, maar als dat nodig is maakt de maatschappelijk werker een afspraak bij je thuis. Naast individuele gesprekken kunnen er tevens echtpaar- en/ of gezinsgesprekken plaatsvinden. Daarnaast kan de hulpverlening plaatsvinden door middel van groepswerk. Hoe lang de hulpverlening duurt bepaalt je samen met de maatschappelijk werker.

Voor de folder klik hier

Voor adressen van onze locaties klik hier


Algemeen telefoonnummer

088 - 04 03 800

Zoeken

Aanmelden training /cursus

Meld je aan