Bemoeizorg

Meldpunt Bemoeizorg en Advies Almelo.

Het Meldpunt Bemoeizorg en Advies is een samenwerking tussen de volgende organisaties:

Algemeen Maatschappelijk Werk, Dimence, Tactus en Jarabee.

Bemoeizorg is zorg aan mensen die zelf niet in staat zijn om hulp in te schakelen terwijl ze die wel nodig hebben. Het Meldpunt Bemoeizorg en Advies is bedoeld voor mensen die meldingen willen doen over anderen in hun omgeving. Het gaat dan om mensen met (ernstige) problemen, die om verschillende redenen geen zorg (meer) hebben en de neiging hebben om de zorg af te wijzen. Deze mensen kunnen een risico vormen voor zichzelf en hun omgeving.

U kunt meldingen doen over mensen die:

– worden verwaarloosd of zichzelf ernstig verwaarlozen

– hun woning ernstig laten vervuilen

– vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien

– dak- en/ of thuisloos dreigen te worden

– diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken

– zorgmijdend zijn of juist ‘shoppen’ bij verschillende instanties

– vereenzamen

– zich in andere zorgwekkende situaties bevinden

 

Een melding kan zowel telefonisch als per email worden gedaan. Bij een melding wordt om zoveel mogelijk informatie gevraagd over de betreffende persoon of situatie. Indien gewenst kunt u op de hoogte worden gehouden over de verdere afhandeling van uw melding. In dat geval zullen ook uw persoonlijke gegevens worden opgenomen. Op uw verzoek kunt u rekenen op onze geheimhouding en wordt uw naam bij betrokkene(n) niet bekend gemaakt.

 

Het kan natuurlijk zijn dat u niet zeker weet of een situatie of persoon voor melding in aanmerking komt. In zo’n geval kunt u ook, geheel vrijblijvend, contact met het  Meldpunt Bemoeizorg en Advies Almelo opnemen. Op werkdagen kunt u telefonisch advies vragen via telefoonnummer 088-0403800. U kunt ook via email advies vragen door te mailen naar: bemoeizorg@mwnwt.nl

 

Na overleg of advies kunt u dan besluiten om wel of niet tot melding over te gaan.

 

In verband met volledigheid van gegevens ontvangt het Meldpunt Bemoeizorg en Advies Almelo een melding bij voorkeur digitaal. Dat kan door het ingevulde meldformulier te retourneren naar bemoeizorg@mwnwt.nl. U kunt uw melding op werkdagen ook telefonisch doen via telefoonnummer 088-0403800

Klik hier voor het online aanmeldingsformulier Bemoeizorg

Heeft u liever de papieren versie dan kunt u dit formulier uitprinten.

Maatschappelijk Werk noord west Twente

Bemoeizorg

Team Meldpunt bemoeizorg en advies Almelo

Bellavistastraat 7

7604 AD Almelo

Tel.: 088-0403800

bemoeizorg@mwnwt.nl

www.mwnwt.nl

 


Algemeen telefoonnummer

088 - 04 03 800

Zoeken

Aanmelden training /cursus

Meld je aan