Ouders & Kinderen

Je kunt bij het maatschappelijk werk terecht met problemen die te maken hebben met jou en jouw kinderen samen.

Schoolgericht maatschappelijk werk (SGMW)

Het SGMW richt zich op de relatie kind-ouders-school. Het doel van het schoolgericht maatschappelijk werk is om het kind zo vroeg mogelijk hulp te bieden en is via de school makkelijk te benaderen. De schoolgericht maatschappelijk werker kan helpen door in een gesprek met ouders of school te bekijken waar de problemen liggen en welke stappen mogelijk gezet kunnen worden om tot een oplossing te komen.

Ouders en/of school kunnen bijvoorbeeld signaleren dat:

  • Het kind moeilijk voor zichzelf opkomen
  • Het kind moeite heeft om vriendjes te maken
  • Het kind zich op school niet goed kan concentreren door problemen in de thuissituatie.

Het SGMW is er voor basisschoolleerlingen en ouders, in die scholen waarmee het SGMW samenwerkt. Het contact tussen het SGMW en de ouders verloopt altijd via school. Wanneer u denkt dat het SGMW u kan helpen, neem dan gerust contact op met de leerkracht en/of intern begeleider van de basisschool. Vervolgens kan dan na overleg tussen je en leerkracht de SGMW-er worden ingeschakeld.

Als ouders gaan scheiden

Een scheiding is zowel voor ouders als voor hun kinderen een moeilijke periode. Voor beide is het prettig dat er een plek is waar gepraat kan worden over alles waar ze tegenaan lopen. Daarnaast lopen ouders vaak ook tegen een heleboel praktische problemen aan waarover ze vaak moeilijk met elkaar kunnen praten vanwege verschillende belangen. Het maatschappelijk werk kan u hierbij ondersteunen. Het is mogelijk om individuele of gezamenlijke gesprekken te voeren bijvoorbeeld omdat u het samen zo goed mogelijk wil laten verlopen voor uw kind.

Voor kinderen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus voor kinderen van gescheiden ouders (voor meer informatie klik hier).

Opvoeden zo

Veel ouders hebben vragen over opvoeding. In 5 bijeenkomsten wordt aan de hand van video-opnames besproken hoe ouders op verschillende manieren kunnen omgaan met opvoedingsproblemen. Ook kunt u met andere ouders praten en daarin herkenning en steun vinden.

Omgaan met pubers

Veel ouders vinden het moeilijk als hun kind in de puberteit komt. Ze hebben bijvoorbeeld bij onderstaande zorgen:

  • Mijn kind zit alleen maar achter de computer op zijn kamer.
  • Het lijkt wel of er iedere dag conflicten zijn.
  • Ik kan hem niet bereiken.
  • Haar vriendinnen vindt ze belangrijker als ons.

Algemeen telefoonnummer

088 - 04 03 800

Zoeken

Aanmelden training /cursus

Meld je aan