Relaties

Relaties

In ons leven onderhouden we veel relaties zoals met partner, kinderen, buren, familie, vrienden, kennisen, docenten, werkgever enzovoort.

Zo kunnen er ook problemen ontstaan in relaties en een hulpverlener zou met u kunnen uitzoeken hoe hiermee om te gaan of wat er anders zou kunnen.

 

Het gaat niet goed tussen mij en mijn partner
Vaak blijkt dat relatieproblemen voortkomen uit een minder goede communicatie tussen partners. Relatieproblemen kunnen oorzaak zijn van moeilijke tijden. Oorzaken voor deze problemen kunnen bijvoorbeeld zijn: schulden, problemen op het werk, verschil van visie in de opvoeding, enzovoort. Ook uw kinderen kunnen hieronder lijden. Conflicten kunt u nooit helemaal voorkomen. Het Algemeen Maatschappelijk Werk kan u helpen helderheid te krijgen in uw relatie.

 

Wij gaan scheiden
Er is een keuze gemaakt door beide of één van de partijen om te gaan scheiden.

Dit is een fase waarin elke partij verschillende belangen heeft en waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Dat maakt het moeilijk om goede beslissingen te nemen. Scheiden is pijnlijk en ingewikkeld, voor uzelf, uw partner, uw kinderen en uw omgeving. Het Algemeen Maatschappelijk Werk kan u advies geven en ondersteunen tijdens deze moeilijke periode.


Algemeen telefoonnummer

088 - 04 03 800

Zoeken