Relaties

Relaties

In ons leven onderhouden we veel relaties zoals met partner, kinderen, buren, familie, vrienden, kennissen , docenten, werkgever enzovoort.

Het gaat niet goed tussen mij en mijn partner
Vaak blijkt dat relatieproblemen voortkomen uit een minder goede communicatie tussen partners. Oorzaken voor deze problemen kunnen bijvoorbeeld zijn: schulden, problemen op het werk, verschil van visie in de opvoeding, enzovoort. Ook uw kinderen kunnen hieronder lijden. Het Algemeen Maatschappelijk Werk kan u helpen helderheid te krijgen in uw relatie.

Scheiding
Er is een keuze gemaakt door beide of één van de partijen om te gaan scheiden.

De emoties kunnen in deze fase hoog oplopen waardoor het moeilijk kan zijn om de juiste beslissing te nemen. Scheiden kan ingewikkeld zijn voor uzelf, uw partner, uw kinderen of uw omgeving.


Algemeen telefoonnummer

088 - 04 03 800

Zoeken

Aanmelden training /cursus

Meld je aan