Vacatures

De Nieuwe Organisatie is begin dit jaar opgericht uit
Scoop welzijn en Maatschappelijk Werk noordwest
Twente. DNO is maatschappelijk ondernemer in welzijn
en maatschappelijke dienstverlening. Bij DNO werken
ruim 100 medewerkers. Wij zoeken op korte termijn:

Vacature Peoplemanager (31 uur; 0,86 fte)
Vacature Controller (20 uur; 0,55 fte )
Vacature ICT medewerker (18 uur; 0,5 fte)
Vacature Medewerker Klantcontactcentrum (20 uur; 0,55 fte)
Vacature Medewerker financiële en personeelsadministratie (18 uur; 0,5 fte)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Ingrid Gerrits, manager bedrijfsvoering, 06-51350929 (vanaf 11 augustus) of
Jeannette Lodeweges, manager participatie, 06-41142891

Stuur je sollicitatie met motivatie en CV voor 24 augustus
aan sollicitatie@scoopwelzijn.nl

Vacature Peoplemanager (31 uur; 0,86 fte)

Algemene kenmerken
De functie van Peoplemanager is ontstaan vanuit de behoefte om de organisatie na de bestuurlijke fusie tussen scoop Welzijn en MWnwT, door te ontwikkelen volgens de Rijnlandse organisatieprincipes. Hierin staan vertrouwen, verbinden en vakmanschap centraal. Het middenmanagement heeft daarbij een sleutelpositie. De functie van Peoplemanager sluit aan bij de manier waarop en de richting waarin DNO en het sociale domein zich ontwikkelen. De Peoplemanager vormt als integraal manager de schakel tussen strategie en uitvoering en is verantwoordelijk voor een multidisciplinair, gebiedsgericht team van autonome professionals.

Doel van de functie
Het zodanig faciliteren, coachen en stimuleren van het team, dat een efficiënte uitvoering van het werk, professionele groei van professionals en hun cliënten, professionele en soepele operationele in- en externe samenwerkingsrelaties, een hoge mate van klanttevredenheid en een gezonde bedrijfsvoering worden gerealiseerd.

Organisatorische positie
De Peoplemanager ressorteert hiërarchisch onder de manager en het MT en geeft leiding aan een multidisciplinair team van uitvoerende professionals.

Profiel

Kennis en ervaring
• Afgeronde HBO, gericht op het werkveld;
• Bij voorkeur aanvullende Managementopleiding op post HBO-niveau;
• Ervaring met (een deel van) de van toepassing zijnde werksoort;
• Kennis van sociale kaart van het werkgebied van de organisatie
• Affiniteit met en visie op maatschappelijk ondernemerschap;
• Bij voorkeur leidinggevende ervaring.

Specifieke functiekenmerken: competenties
• Samenwerken (werken in teamverband):
Je weet samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel te werken. Je bent collegiaal en behulpzaam en vindt het prettig om in een team te werken.
• Ondernemend en innovatief:
Neemt verantwoordelijkheid voor wat er moet gebeuren. Je wacht niet af, maar neemt zelf het initiatief om zaken in gang te zetten. Je signaleert kansen in de markt en kunt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Je hebt lef, bent oplossingsgericht en besluitvaardig.
• Omgevingsbewustzijn (netwerkdenken):
Je volgt de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. De kennis die je hiermee opdoet, zet je in ten behoeve van ‘de bedoeling’ van de organisatie en/of het vakgebied waarbinnen je werkzaam bent.
• Analytisch vermogen:
Je signaleert problemen, kan overstijgend denken, ziet logica in verbanden en kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je trekt goede conclusies en overziet consequenties van beslissingen en handelingen op langere termijn.
• Plannen en organiseren (organisatievermogen):
Je weet op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen. Je zet de goede mensen en middelen in om de gestelde doelen op tijd te bereiken.
• Leiding geven:
Je weet duidelijk de doelen te bepalen. Je zorgt ervoor dat medewerkers in
onderlinge samenwerking, of in samenwerking met partnerorganisaties, bijdragen aan het realiseren van de doelen. Je kunt coördineren en delegeren als het nodig is.
• Feedback geven (sturen op competenties, coachen):
Je kunt anderen stimuleren, inspireren en motiveren. Je geeft feedback op zodanige wijze dat de verstandhouding met de ander open en veilig blijft.
Je geeft medewerkers de verantwoordelijkheid die ze aankunnen, biedt hen de ruimte, ziet wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen presteren en geeft hen erkenning voor hun werk;

Arbeidsvoorwaarden
CAO Welzijn, matrixfunctie Leidinggevende 2, schaal 10, max. € 4.117 bij een volledig dienstverband. Aanstelling voor 1 jaar.

Vacature Controller (20 uur; 0,55 fte )

Algemene kenmerken
De controller is werkzaam binnen De Nieuwe Organisatie, waaronder de werkmaatschappijen Scoop Welzijn en Maatschappelijk Werk noord west Twente ressorteren. Er werken ruim 100 medewerkers bij de organisatie. De Nieuwe Organisatie heeft een omzet van ca. 6,5 miljoen euro per jaar.
De controller die wij zoeken kenmerkt zich door heldere communicatie, besluitvaardigheid en planmatig werken. Hij of zij is een teamspeler die denkt en werkt volgens de Rijnlandse organisatieprincipes. Hierin staan vertrouwen, verbinden en vakmanschap centraal.

Doel van de functie
De controller geeft advies aan de directie en het managementteam over de vertaling van het beleid naar financiële doelstellingen en het bewaken van de uitvoering ervan. De controller geeft tevens advies over het verbeteren van de informatiestromen in de organisatie.

Plaats in de organisatie
De controller ressorteert hiërarchisch onder de directie van de organisatie. De Controller maakt deel uit van het MT. De controller geeft functioneel leiding aan de afdeling financiële administratie en personeelsadministratie. Hiërarchisch valt deze afdeling onder de manager bedrijfsvoering.

Profiel

Kennis en ervaring
▫ HBO+/WO werk- en denkniveau; afgeronde bedrijfseconomische opleiding op dit niveau aangevuld met een post HBO-controller diploma;
▫ Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten (RegiCare + Exact Globe);
▫ Kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de afdeling(en), evenals in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie;
▫ Kennis van de systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) strekt tot aanbeveling;
▫ Kennis van en ervaring in de sector maatschappelijke dienstverlening eveneens.

Specifieke functiekenmerken: competenties
• Samenwerken (werken in teamverband):
Je weet samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel te werken. Je bent collegiaal en behulpzaam en vindt het prettig om in een team te werken.
• Ondernemend en innovatief:
Neemt verantwoordelijkheid voor wat er moet gebeuren. Je wacht niet af, maar neemt zelf het initiatief om zaken in gang te zetten. Je signaleert kansen in de markt en kunt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Je hebt lef, bent oplossingsgericht en besluitvaardig.
• Omgevingsbewustzijn (netwerkdenken):
Je volgt de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. De kennis die je hiermee opdoet, zet je in ten behoeve van ‘de bedoeling’ van de organisatie en/of het vakgebied waarbinnen je werkzaam bent.
• Analytisch vermogen:
Je signaleert problemen, kan overstijgend denken, ziet logica in verbanden en kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je trekt goede conclusies en overziet consequenties van beslissingen en handelingen op langere termijn.
• Plannen en organiseren (organisatievermogen):
Je weet op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen. Je zet de goede mensen en middelen in om de gestelde doelen op tijd te bereiken.
• Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens.
• Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;
• Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële en/ of persoonsgegevens.
• Leiding geven:
Je weet duidelijk de doelen te bepalen. Je zorgt ervoor dat medewerkers in
onderlinge samenwerking, of in samenwerking met partnerorganisaties, bijdragen aan het realiseren van de doelen. Je kunt coördineren en delegeren als het nodig is.
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;
• Feedback geven (sturen op competenties, coachen):
Je kunt anderen stimuleren, inspireren en motiveren. Je geeft feedback op zodanige wijze dat de verstandhouding met de ander open en veilig blijft.
Je geeft medewerkers de verantwoordelijkheid die ze aankunnen, biedt hen de ruimte, ziet wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen presteren en geeft hen erkenning voor hun werk;

Arbeidsvoorwaarden
CAO Welzijn, honorering functie Controller, schaal 11, max. € 4.568 bij een volledig dienstverband. Aanstelling voor 1 jaar.

Vacature ICT medewerker (18 uur; 0,5 fte)

Algemene kenmerken
De functie van ICT medewerker is faciliterend ten behoeve van de gehele organisatie. De afdeling automatisering (totaal: 2 medewerkers) beheert en onderhoudt de technische infrastructuur en applicaties, zodat informatie op efficiënte wijze beschikbaar is. De afdeling fungeert als vraagbaak voor gebruikers.

Doel van de functie
Het beheren en optimaliseren van het netwerk, de computersystemen en te overige communicatiemiddelen (zoals telefonie) binnen de organisatie en het ondersteunen van de gebruikers.

Plaats in de organisatie
De ICT medewerker ressorteert hiërarchisch onder directie van de organisatie. De medewerker vormt samen met één collega de afdeling ICT en werkt nauw samen met de office manager. De ICT medewerker geeft zelf geen leiding.

Profiel

Kennis en ervaring
• MBO werk- en denkniveau;
• Aantoonbare ervaring en kennis van beheer en onderhoud van een Office 365 omgeving
• Uitgebreide kennis van Microsoft Office
• Ervaring in beheer en onderhoud van hardware en software (o.a. Windows 8.1)
• Kennis van werkplekbeheer “het nieuwe werken”
• Kennis en ervaring met vaste en mobiele telefonie
• Bekendheid met Regas en/of registratiesystemen in maatschappelijke dienstverlening is een pre, evenals kennis van Sharepoint

Specifieke functiekenmerken: competenties
• Probleemoplossend/analytisch vermogen voor het interpreteren en oplossen van problemen;
• Plannen en organiseren (organisatievermogen):
Je weet op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen. Je zet de goede mensen en middelen in om de gestelde doelen op tijd te bereiken.
• Contactuele vaardigheden voor het oplossen van klachten en het instrueren van gebruikers;
• Sociale vaardigheden bij het overdragen van kennis aan de medewerkers.
• Samenwerken (werken in teamverband):
Je weet samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel te werken. Je bent collegiaal en behulpzaam en vindt het prettig om in een team te werken.
• Ondernemend en innovatief:
Neemt verantwoordelijkheid voor wat er moet gebeuren. Je wacht niet af, maar neemt zelf het initiatief om zaken in gang te zetten. Je signaleert kansen in de markt en kunt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Je hebt lef, bent oplossingsgericht en besluitvaardig.

Arbeidsvoorwaarden
CAO Welzijn, matrixfunctie Systeembeheerder, schaal 6, max. € 2.859 bij een volledig dienstverband. Aanstelling voor 1 jaar.

Vacature Medewerker Klantcontactcentrum (20 uur; 0,55 fte)

Algemene kenmerken
Het klantcontactcentrum (KCC) van DNO Medewerkers van het KCC dragen zorg voor het afhandelen van het inkomend telefoonverkeer. Zij staan klanten telefonisch te woord en verbinden hen indien nodig door naar de juiste medewerker. Daarnaast verricht de medewerker KCC licht administratief werk, zoals tekstverwerkingswerkzaamheden, het inschrijven, frankeren en verzenden van post, het invullen van formulieren en het maken van etiketten. De medewerker KCC werkt vanuit de locatie Plesmanweg Almelo.

Doel van de functie
Het zorgdragen voor de afhandeling van het inkomend telefoonverkeer en het ontvangen van bezoekers. Het afhandelen van licht administratief werk.

Plaats in de organisatie
De medewerker KCC ressorteert hiërarchisch onder de Office manager. De medewerker KCC geeft zelf geen leiding.

Profiel

Kennis en ervaring
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis van de organisatie en van de taakstelling van de afdelingen;
• Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer.

Specifieke functiekenmerken: competenties
• Oplettendheid is nodig voor het werken in een omgeving waarin diverse zaken zich tegelijkertijd kunnen aandienen;
• Klantvriendelijkheid en representativiteit zijn van belang voor de interne en externe contacten;
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het op eenduidige wijze overbrengen van concrete informatie en voor het opvragen van informatie;
• Integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Nauwkeurigheid in het uitvoeren van administratieve werkzaamheden

Arbeidsvoorwaarden
CAO Welzijn, matrixfunctie administratief/secretarieel medewerker 1, schaal 4, max. € 2.406.00 bij een volledig dienstverband. Aanstelling voor 1 jaar.

Vacature Medewerker financiële en personeelsadministratie (18 uur; 0,5 fte)

Algemene kenmerken
De Medewerker financiële en personeelsadministratie voert samen met zijn of haar collega’s op de afdeling alle administratieve handelingen uit die behoren bij het voeren van de financiële administratie en de personeeelsadministratie. Tevens voert de medewerker het crediteurenbeheer uit en maakt de medewerker financiële en management rapportages. De medewerker is daarnaast voor medewerkers het aanspreekpunt bij vragen over salarisverwerking of –mutaties en verricht werkzaamheden inzake de ziektekosten- en pensioenadministratie.
Gezien de huidige bezetting op de afdeling gaat onze voorkeur uit naar een medewerker die op vier dagen per week werkt.

Doel van de functie
Het verrichten van (financieel) administratieve activiteiten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden met betrekking tot de financiële positie van de organisatie.

Organisatorische positie
De medewerker financiële en personeelsadministratie ressorteert hiërarchisch onder de manager bedrijfsvoering van de organisatie. De medewerker geeft, in voorkomende gevallen, functionele aanwijzingen aan één of enkele medewerker(s).

Profiel

Kennis en ervaring
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis van en ervaring met financiële applicaties en automatiseringspakketten bij voorkeur kennis van en ervaring met Exact.
• Kennis van en ervaring met (systemen voor) salarisverwerking
• Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie.

Specifieke functiekenmerken
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van correspondentie;
• Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens;
• Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;
• Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële- salaris- en persoonsgegevens;
• Dienstverlenende en klantgerichte instelling.

Arbeidsvoorwaarden
• CAO Welzijn, matrixfunctie Administratief medewerker 2, schaal 5, max. € 2.557 bij een volledig dienstverband. Aanstelling voor 1 jaar.

______________________________________________________________

Open sollicitaties kun je richten aan:

Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente

Afdeling P&O

Bellavistastraat 7

7604 AD Almelo

e-mail: sollicitatie@mwnwt.nl