Trainingen en bijeenkomsten

Trainingen en bijeenkomsten

MWnwT biedt naast individuele hulpverlening ook groepswerk en trainingen aan, soms in samenwerking met andere organisaties waaronder Jarabee en Mindfit. Deelname aan een training of bijeenkomst is kosteloos. Voor specifieke informatie over ons aanbod, start van trainingen, locaties en aanmeldingen kan u contact opnemen met ons centrale telefoonnummer. Mochten er na het volgen van de training of bijeenkomst vragen open blijven staan, is een individueel vervolg traject altijd mogelijk.

 

Cursus

“En nu ik”

Als er sprake is van huiselijk geweld, dan raken daar vaak ook kinderen bij betrokken. Deze kinderen zijn soms dagelijks getuige van ruzies tussen volwassenen. Ze zien en horen dat er wordt geschreeuwd, gescholden, gedreigd, geslagen, geschopt of met spullen wordt gegooid. Dat kan ernstige gevolgen hebben.

Voor wie?
Kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar.  (basisschool groep 4-8) en hun níet-mishandelende ouder.
Het geweld moet gestopt zijn.

Wanneer?
In het voor- en najaar.

Waar?
De training wordt gegeven in Hengelo, Enschede en Almelo.
In Almelo is de locatie:  Bellavistastraat 7, 7604 AD Almelo
De cursus is een samenwerking van Jarabee en Maatschappelijk Werk Noord West Twente.
Wat gaan we doen?
Er worden twee bijeenkomsten tegelijkertijd gehouden, 1 voor de ouders, en 1 voor de kinderen.
Er zijn 9 bijeenkomsten voor beide groepen.
De begeleiders geven informatie over het programma van de kinderen en de gevolgen van het geweld. Zij bieden ook handvatten hoe je met je kind kunt praten over het geweld en welke ondersteuning het kind nodig heeft.
Spelenderwijs en door te praten met elkaar, werken we aan het verwerken van ervaringen van huiselijk geweld met kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Daarnaast zijn de kinderen creatief bezig met tekenen, dansen, kleien en toneelspelen.
Onderwerpen:
– Gevoelens leren uiten
– Ideeën bijstellen over geweld
– Ruimte bieden aan gevoelens van loyaliteit
– Vergroten van het zelfvertrouwen
– Positieve ervaringen opdoen
– Versterken van sociale steun

Interesse?
Wilt u meer informatie, of u aanmelden dat kan via de aanmeldknop. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Plezier op school

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor veel kinderen een grote stap. Voor kinderen die zich niet zo thuis voelen op de basisschool is deze overgang vaak extra spannend. De zomercursus ‘Plezier op school’ verbetert de sociale vaardigheden van de aanstaande brugklassers zodat ook zij een goede start maken op de middelbare school.
Voor wie
De cursus ‘Plezier op school’ is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich op de basisschool niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenootjes. Ze kunnen moeilijk vriendjes krijgen, ze worden bijvoorbeeld geplaagd of gepest, of ze hebben vaak ruzie zonder dat ze dat willen. Vaak blijkt dat deze kinderen op de middelbare school opnieuw moeite hebben om hun plek te vinden binnen de nieuwe school. De kans op herhaling van pesterijen of van problemen in de omgang met leeftijdsgenoten wordt door deze cursus verkleind.
Lees meer

Cursus
Gericht op de toekomst

De training “Gericht op de toekomst” helpt vrouwen, vanaf 22 jaar, die te maken hebben gehad met partnergeweld (lichamelijk, seksueel en/of geestelijk) en draagt bij aan de verwerking van deze ervaring.

De groep biedt vrouwen de mogelijkheid om anderen te ontmoeten die in een soortgelijke situatie verkeren, wat herkenning en steun geeft. De training heeft als hoofddoel om het relationele geweld een plek te geven en de kans op herhaling te voorkomen en het vergroten van een positief zelfbeeld. Voorwaarde voor deelname is dat het geweld is gestopt. De training wordt aangeboden in samenwerking met Mindfit.

De training wordt 2 x per jaar aangeboden, in het voorjaar en in het najaar.

Training “Kinderen van gescheiden ouders”

De training Kinderen van Gescheiden Ouders is er op gericht om te voorkomen dat kinderen tussen de 6 en 12 jaar, problemen ontwikkelen als gevolg van de scheiding van hun ouders. Als ouders gaan scheiden worden kinderen geconfronteerd met een verlies. Er verandert veel in hun leven. In de training leren kinderen omgaan met de scheiding en de gevolgen daarvan. Het helpt de kinderen de scheiding een plek te geven en hun emoties en gevoelens te verwerken. Vaak zijn er allerlei gevoelens van verdriet, onrust, spanning, onzekerheid, boosheid en/of schuld die door elkaar heen lopen. Het in groepsverband werken met elkaar helpt de kinderen. Door deze ervaringen te delen krijgen zij het gevoel er niet alleen voor te staan.

De training wordt bij voldoende belangstelling minimaal 2 x per jaar aangeboden, in het voorjaar en in het najaar.

Training Assertiviteit volwassenen

De training Assertiviteit volwassenen, 23 jaar of ouder, is bedoeld voor iedereen die wil leren om gemakkelijker, prettiger en met meer vertrouwen met anderen om te gaan. Men leert zich prettiger te voelen in de omgang met anderen en hoe om te gaan met lastige situaties. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en men leert beter voor zichzelf op te komen. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld een gesprek beginnen en beëindigen, complimenten geven en krijgen, nee zeggen, leren omgaan met kritiek, reageren op kritiek en leren omgaan met conflicten.

De groepen bestaan uit max. 15 deelnemers en worden afhankelijk van de vraag meerdere keren per jaar aangeboden op verschillende locaties binnen ons werkgebied.

Training Assertiviteit jong volwassenen

De training Assertiviteit volwassenen,17 – 22 jaar, is bedoeld voor iedereen die wil leren om gemakkelijker, prettiger en met meer vertrouwen met anderen om te gaan. Men leert zicht prettiger te voelen in de omgang met anderen en hoe om te gaan met lastige situaties. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en men leert beter voor zichzelf op te komen. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld een gesprek beginnen en beëindigen, complimenten geven en krijgen, nee zeggen, leren omgaan met kritiek, reageren op kritiek en leren omgaan met conflicten.

De groepen bestaan uit max. 15 deelnemers en worden afhankelijk van de vraag meerdere keren per jaar aangeboden op verschillende locaties binnen ons werkgebied.

Sociale vaardigheidstraining voor jongeren 12 t/m 16 jaar

De training is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 16 jaar die hun sociale vaardigheden willen vergroten, zichzelf beter leren kennen, hun zelfvertrouwen willen vergroten, leren opkomen voor zichzelf en beter grenzen stellen. De jongere leert zicht prettiger te voelen in de omgang met anderen en hoe om te gaan met lastige situaties. De groepen bestaan uit max. 10 deelnemers en worden afhankelijk van de vraag meerdere keren per jaar aangeboden op verschillende locaties binnen ons werkgebied.

In 10 bijeenkomsten van 1,5 uur leer je samen met andere jongeren hoe je op een goede manier met anderen kunt omgaan en steviger in je schoenen te staan.

De training wordt bij voldoende belangstelling minimaal 2 x per jaar aangeboden, in het voorjaar en in het najaar in Almelo

Training “PIEP” zei de muis’

Doelgroep
De cursus ‘PIEP zei de muis’ is voor kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar die in hun gezin (langdurig) stress/spanningen ervaren door (oog- en oorgetuige te zijn van) Huiselijk Geweld en (V)echtscheidingen.  Tevens kan de groep aangevuld worden met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep én die langdurig stress in de thuissituatie ervaren door oorzaken als KOPP problematiek, een broer/zus die door de beperking erg veel aandacht van het gezin inneemt of andere redenen die zorgen voor veel spanningen in het gezin.

Doel
Het aanbod van “piep” beoogt  om in de buurt de beschermende factoren voor kinderen van ouders met (langdurige) psychosociale problemen te versterken of tot stand te brengen. Preventieve aandacht vanuit eerste lijn voor de doelgroep leidt tot gebruik van een passend activiteitenaanbod.

Hiermee worden de volgende doelen nagestreefd:

Kind en gezin gerichte doelen: Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld versterken bij het kind; Kennis opdoen om gebeurtenissen thuis beter te begrijpen door het kind; Vaardigheden leren om beter met de situatie thuis te kunnen omgaan door kind en ouders; Eigen netwerk ontwikkelen door kind en ouders; Ondersteuning op maat voor ouders in ouderrol en doorbreken van het ‘oude’ patroon van ouder.

Omgeving gerichte doelen: Preventieve aandacht voor de doelgroep vanuit zorg- en hulpverlening; Verbeterde doorverwijzing naar preventieve activiteiten; Er is een passend preventief ondersteuningsaanbod binnen de wijk.

De training wordt 2 x per jaar aangeboden, in het voorjaar en in het najaar.

 

Billy Boom
De club voor kinderen uit Twenterand (8-12 jaar) in stressvolle thuissituaties. De Billy Boom club is 10x voor de kinderen en 3x voor de ouders. Lees de folder , en flyer voor meer informatie.

 

Bewust je grenzen aangeven

Doelgroep:
Inwoners uit de gemeente Rijssen-Holten en gemeente Twenterand

Waarom: In deze cursus worden twee krachten gebundeld, namelijk assertiviteit én Mindfulness. Mindfulness is een methode welke er o.a. voor zorgt dat je bewust in het moment gaat leven en de  assertiviteit zorgt ervoor dat je je meer zeker voelt in sociale situaties. Door assertiviteitsvaardigheden te versterken met Mindfulness worden stress, spanning en mogelijke somberheidsklachten vermindert. En leer je bewuster te reageren in sociale situaties, nog beter je grenzen aan te geven zónder in oude automatische patronen te vallen.

 De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur.

 Waar:  Medisch Centrum, Wijnand Zeeuwstraat 26, Rijssen

Sova training
Heb jij moeite met leren? Heb jij een beperking en of diagnose waardoor je moeilijk meekomt in deze maatschappij? En vind je het lastig om voor jezelf op te komen? Dan is deze sociale vaardigheidstraining echt iets voor jou!
Lees de folder voor meer informatie.

Aanmelden kan via dit formulier voor meer informatie kunt u bellen via het centrale nummer.


Algemeen telefoonnummer

088 - 04 03 800

Zoeken

Aanmelden training /cursus

Meld je aan